EL PASSA-VILA (Pau Berga / Philippe Dourou)

Tot s'apunta pel passavila
Els joglars s'han posat en fila
La mainadeta a prop s'anguila
Tothom belluga s'espavila
S'alça un bastó

Cau. Peus i música parteixen
Els crits joiosos ensordeixen
Joglars, porta-atxes, s'enllesteixen
Ramats d'ovelles que segueixen
L'ull del pastor

Com fan tritllar la marsellesa
Eixa cobla és una raresa
Unànime el poble s'en presa
D'alegria una flama encesa
Lluu en cada front

Sembla que els ix una fortuna
Cada carrer s'omple tot d'una
Hasta allà dalt somriu la lluna
Arriben prompte a la comuna
Vora la font

Tot el segueixi en sec se para
Fan rotllo els músics cara a cara
Cada u el paperet prepara
De sobte es torna a alçar la vara
munta un acord

A escoltar bé la gent s'aplica