PAPA SARDÀ (HOMENATGE A SARDÀ GARRIGA) (Raoul Sala / Philippe Dourou)

Vas marxar del mas de Blanes
Vas marxar de Pesillà
Per anar a terres llunyanes
Els esclaus a alliberar

Vas esborrar molts sofriments
Vas tancar moltes ferides
Papa Sardà ara fa temps
Que aquesta illa és beneïda

Tornada :
Papa, papa Sardà
Així te va anomenar
El poble reunionès
Encara avui i per sempre més x2

Aquest poble esclavitzat
Ara canta i ara balla
Caminant alliberat
Ningú no li pot dir "calla"

I avui, tots els tambors
De sega i maloià
Ressonen en tots els cors
Gracies a tu Papa Sardà

Tornada

Amb Sardà Garriga
Un món s'acaba, un altre comença
Amb Sardà Garriga
Neix una esperança immensa x2

Tornada

Vas marxar del mas de Blanes
Vas marxar de Pesillà
Per anar a terres llunyanes
Els esclaus a alliberar

Vas esborrar molts sofriments
Vas tancar moltes ferides
Papa Sardà ara fa temps
Que aquesta illa és beneïda

Amb Sardà Garriga
Un món s'acaba, un altre comença
Amb Sardà Garriga
Neix una esperança immensa x2